Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Markowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 1
Miejscowość Parczew
kod pocztowy 21-200
adres (ulica) 11 Listopada 90
obszar administracyjny miasto Parczew
teren prowadzenia zbiórek Parczew
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Caritas, Pedagog szkolny, Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 83-3551239
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.sp1parczew.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Uliczna zbiórka darów: Galeria Fabel,

Al. Zwycięstwa 9

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 4.6
1.8 żywność długoterminowa 98.5
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 2
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 12
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania