Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Rogaczewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Polski Związek Taekwon-Do
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-884
adres (ulica) Milenijna 5/B
obszar administracyjny m. Lublin
teren prowadzenia zbiórek 4.12.2022 r. MOSIR Lublin, Al Zygmuntowskie 4
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7431150
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://lskt.lublin.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 33.30
1.2 obuwie 2.40
1.3 zabawki 13.60
1.4 książki 10.40
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 4.60
1.8 żywność długoterminowa 30.70
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania