Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Paweł
Nazwisko Zdybel

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-950
adres (ulica) Al. Racławickie 14
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Hol Gmachu Głównego - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4454364
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.facebook.com/usskul

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

1 zbiórka odbyła się jako wydarzenie towarzyszące przy Gali Sukcesu 2022 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - 10.12.2022

2 zbiórka odbyła się jako wydarzenie towarzyszące przy Opłatku Uniwersyteckim KUL - 20.12.2022

1.1 odzież 7.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 4.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 1.50
1.8 żywność długoterminowa 1.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Centrum Medialne KUL, Media społecznościowe KUL oraz USS KUL
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział regionalny
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 0
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za możliwość włączenia się w Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Jesteśmy pewni, że z roku na rok akcja będzie cieszyła się coraz większym zainteresowaniem a osoby potrzebujące otrzymają wsparcie.