Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Marzena
Nazwisko Jóźwicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach - Rechcie
Miejscowość Strzyżewice
kod pocztowy 23-107
adres (ulica) Strzyżewice 13
obszar administracyjny Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek Gmina Strzyżewice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5666012
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sprechta.strzyzewice.lubelskie.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 12.50
1.8 żywność długoterminowa 134.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach - Rechcie

 

Sklep spożywczo - przemysłowy "ODIDO"
w Strzyżewicach
Arkadiusz Mazur

 

Sklep spożywczy w Strzyżewicach  Halina Piotrowska

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach