Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Rój

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"
Miejscowość Chmielek
kod pocztowy 23-412
adres (ulica) Chmielek 81
obszar administracyjny gmina Łukowa
teren prowadzenia zbiórek gmina Łukowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6855165
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.sp-chmielek.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 15.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 8.00
1.7 słodycze 8.00
1.8 żywność długoterminowa 25.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog szkolny
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 4
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania