Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Kijewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce
Miejscowość Przewłoka
kod pocztowy 21-200
adres (ulica) Przewłoka 98
obszar administracyjny gmina Parczew
teren prowadzenia zbiórek
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Caritas Diecezji Siedleckiej
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 83-3565209
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 1
1.8 żywność długoterminowa 5
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 3
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) pedagog szkolny Sp 3 w Parczewie, Caritas Diecezji Siedleckiej
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 4

Podziękowania

Podziękowania