Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Danuta
Nazwisko Głuszek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
Miejscowość Szarowola
kod pocztowy 22-600
adres (ulica) Szarowola 126
obszar administracyjny gmina Tomaszów Lub.
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Szarowoli
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież 1.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 23.00
1.4 książki 13.00
1.5 artykuły szkolne 4.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 4.00
1.8 żywność długoterminowa 31.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub. z siedzibą w Rogóźnie.
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 111

Podziękowania

Podziękowania

Sztab nr 189 przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli serdecznie dziękuje za aktywne włączenie się do akcji PDPZ 2022.        Dziękujemy wolontariuszom, uczniom, rodzicom uczniów oraz wszystkim  pracownikom naszej szkoły za wrażliwość i dary serca.