Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Krzysztof
Nazwisko Styczyński

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-005
adres (ulica) Plac Wolności 4
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5320947
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.3lo.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

zbiórka prowadzona była w Stokrotce oraz na terenie  III LO w Lublinie

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 18.60
1.8 żywność długoterminowa 182.65
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Bractwo im. św. Brata Alberta w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 50
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania