Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Monika
Nazwisko Hołub

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
Miejscowość Biała Podlaska
kod pocztowy 21-500
adres (ulica) Sportowa 7
obszar administracyjny 833416795
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 83-3416795
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp3-bialapodlaska.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 8.65
1.8 żywność długoterminowa 12.21
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 2
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 1
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Michalina Muchla

Monika Anna Hołub

Barbara Wojarnik

Jolanta Romaniuk

Natalia Żylik

Agnieszka Borodijuk