Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Abramczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września 1939 r.
Miejscowość Majdan Górny
kod pocztowy 22-600
adres (ulica) Długa 180
obszar administracyjny gmina Tomaszów Lub.
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Majdanie Górnym
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6664229
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 3.50
1.2 obuwie 1.20
1.3 zabawki 6.50
1.4 książki 1.20
1.5 artykuły szkolne 0.30
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 2.00
1.8 żywność długoterminowa 8.00
1.9 ziemiopłody 4.10
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub. z siedzibą w Rogóźnie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 0
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania