Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Wiśniewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-346
adres (ulica) Długa 6
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4664018
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zsen.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://zsen.lublin.eu/8511-2/

 

https://zsen.lublin.eu/akcja-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-w-zsen/

1.1 odzież 7.00
1.2 obuwie 1.50
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 1.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 14.00
1.7 słodycze 3.50
1.8 żywność długoterminowa 25.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2022 w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie. W szczególności nauczycielom- koordynatorom akcji w naszej szkole: Robert Sawecki, Barbara Świć, Anna Wiśniewska, Jolanta Żydek.  Dziękuję także młodzieży, uczniom ZSEn- przyjaciołom akcji za wielkie zaangażowanie, a na wyróżnienie zasługują: Przemysław Kania, Michał Kowalczyk, Jakub Masicz, Damian Hanc, Krzysztof Wronka.

Anna Wiśniewska