Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Beata
Nazwisko Zabłotni

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu
Miejscowość Różeniec Pierwszy
kod pocztowy 23-420
adres (ulica) Różaniec Pierwszy 94
obszar administracyjny Tarnogród
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Polski Czerwony Krzyż, Czerwony Krzyż Biłgoraj
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 69-2772069
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zsarozaniec.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 5.00
1.8 żywność długoterminowa 22.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Biłgoraju
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 50
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania