Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ewa
Nazwisko Dados

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji RADIO LUBLIN S.A.
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-030
adres (ulica) Obrońców Pokoju 2
obszar administracyjny Lublin, woj.lubelskie
teren prowadzenia zbiórek POLSKA
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Bractwo św. Brata Alberta, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5364260
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://radio.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów radio.lublin.pl, www.pdpz.pl
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania