Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 1
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji RADIO LUBLIN S.A.
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-030
adres (ulica) Obrońców Pokoju 2
obszar administracyjny Lublin, woj.lubelskie
teren prowadzenia zbiórek POLSKA
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Bractwo św. Brata Alberta, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5364260
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://radio.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 3906.64
1.2 obuwie 522.82
1.3 zabawki 1375.89
1.4 książki 594.03
1.5 artykuły szkolne 84.42
1.6 środki czystości i higieny osobistej 207.17
1.7 słodycze 2452.81
1.8 żywność długoterminowa 6805.97
1.9 ziemiopłody 2686.98
2.2 inne dary 202.25
2.1 krótki opis tych innych darów wózki, sanki, łóżeczko, bujak, wanienka, koń na biegunach, fotelik samochodowy, hulajnoga, pościel, 2 plecaki, 10xhulahop, 4 piłki do siatki, 2 piłki do kosza, 2 piłki do nogi, 2 komplety badmingtowa, 2 komplety do ping-ponga, 2 skakanki, 2 garnki,
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów radio.lublin.pl, www.pdpz.pl
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

https://www.pdpz.pl/podziekowania/