Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 2
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Ochotnicza Straż Pożarna
Miejscowość Michów
kod pocztowy 21-140
adres (ulica) Strażacka 4
obszar administracyjny gmina Michów
teren prowadzenia zbiórek gmina Michów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 51-6043784
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 214.0000
1.2 obuwie 35.60
1.3 zabawki 56.90
1.4 książki 16.50
1.5 artykuły szkolne 1.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 8.30
1.7 słodycze 40.50
1.8 żywność długoterminowa 459.45
1.9 ziemiopłody 420.20
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów -
3.1 udział w imprezach towarzyszących -
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów -
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego -
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) -
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci -
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 28
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki Sztab numer 1

Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wsparli nas w organizacji Akcji, a w szczególności władzom gminy Michów za umożliwienie zorganizowania zbiórki na terenie gminy. Parafiom w Michowie i Rudnie za rozpropagowanie akcji w środowisku lokalnym, sieciom sklepów Biedronka i Stokrotka za umożliwienie przeprowadzenie zbiórki w placówkach handlowych.

Strażakom ochotnikom z OSP w Michowie, Wypnisze i Chudowoli za pomoc w organizacji akcji