Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Krzysztof
Nazwisko Karpiński

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Ochotnicza Straż Pożarna
Miejscowość Michów
kod pocztowy 21-140
adres (ulica) Strażacka 4
obszar administracyjny gmina Michów
teren prowadzenia zbiórek gmina Michów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 51-6043784
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania