Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 5
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Gminny Ośrodek Kultury
Miejscowość Biała Podlaska
kod pocztowy 21-500
adres (ulica) Prosta 31
obszar administracyjny Miasto i Gmina Biała Podlaska
teren prowadzenia zbiórek Miasto i Gmina Biała Podlaska
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 83-8889255
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://gokbp.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórki w sklepach Lewiatan na terenie Gminy Biała Podlaska

Zbiórki na terenie miasta w sklepach Biedronka i Stokrotka oraz w sklepie Ela

Mecz Słodkich Serc

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 4.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 112.10
1.7 słodycze 332.00
1.8 żywność długoterminowa 708.21
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Radio Biper Radio Super Nova Radio Lublin TVP Lublin Wiadomości Gminne Biała 24 Podlasianin
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 40
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 90
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 34
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Właścicielom sklepów Lewiatan w Grabanowie, Lewiatan w Rakowiskach ,Lewiatan w  Porosiukach, Lewiatan w Hrudzie,  ,,Ela" z ul.Okopowej, Sieci Biedronka i Stokrotka za możliwość przeprowadzenia zbiórek, życzliwą atmosferę

Wolontariuszom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Sławacinka Starego,druhom OSP w Hrudzie , OSP w Sławacinku Starym , OSP w  Dokudowie, OSP w Sworach, OSP w Sitniku, studentom i wykładowcom z Akademii Bialskiej, instruktorom Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej

Drukarni "MARGRAF" oraz drukarni Temor-Reklama

Piekarni PARTNER z Leśnej Podlaskiej

Rafałowi Mikulskiemu

Stanisławowi Polaczuk

Zarządowi Społem PSS w Białej Podlaskiej

Mariuszowi Maksymiuk z Radia Biper

Pracownikom Urzędu Gminy Biała Podlaska

Radnym Gminy Biała Podlaska

Przedstawicielom Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Przedstawicielom Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim

Przedstawicielom  Biała Biega

Przedstawicielom Lubelskiego Urząd Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej

Przedstawicielom TKKF Krzna

Przedstawicielom Niwa Łomazy