Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ewelina
Nazwisko Kwietniewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole nr 63 w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-570
adres (ulica) Szmaragdowa 22
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Przedszkole nr 63 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4664956
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.p63.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 50.00
1.2 obuwie 8.00
1.3 zabawki 30.50
1.4 książki 50.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.50
1.7 słodycze 5.00
1.8 żywność długoterminowa 14.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania