Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 32
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II
Miejscowość Kluczkowice
kod pocztowy 24-300
adres (ulica) Kluczkowice 128
obszar administracyjny Gmina Opole Lubelskie
teren prowadzenia zbiórek Kluczkowice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8271011
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spkluczkowice.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.55
1.6 środki czystości i higieny osobistej 13.00
1.7 słodycze 18.15
1.8 żywność długoterminowa 258.30
1.9 ziemiopłody 236.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego - facebook
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy całej społeczności Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach. Uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz mieszkańcom Kluczkowic i pobliskich miejscowości za aktywne uczestnictwo w zbiórce.