Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 18
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół
Miejscowość Karczmiska
kod pocztowy 24-310
adres (ulica) Szkolna 1
obszar administracyjny gminna Karczmiska
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół w Karczmiskach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8287034
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zs.karczmiska.com/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka na terenie Zespołu Szkół w Karczmiskach

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.50
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.30
1.7 słodycze 5.00
1.8 żywność długoterminowa 12.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 10
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach Pana Piotra Długosza

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach Pani Beacie Małeckiej-Perszko

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach ds. Przedszkola Pani Joannie Brzozowskiej- Samolej

Grupie przedszkolnej "5 latki" pani Doroty Adamczyk

grupie przedszkolnej "6 latki" pani Renaty Smagi