Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 9
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
Miejscowość Kamień
kod pocztowy 22-113
adres (ulica) Kamień-Kolonia
obszar administracyjny gmina Kamień
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kamieniu
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5670112
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.spkamien.edu.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 5.00
1.4 książki 9.00
1.5 artykuły szkolne 11.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.00
1.7 słodycze 30.00
1.8 żywność długoterminowa 91.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Szkoła Kamień
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 9
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania