Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 13
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
Miejscowość Niedrzwica Duża
kod pocztowy 24-220
adres (ulica) Lubelska 21a
obszar administracyjny Gmina Niedrzwica Duża
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5175024
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp.niedzwicaduza.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 3.5600
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 5.00
1.4 książki 7.70
1.5 artykuły szkolne 12.54
1.6 środki czystości i higieny osobistej 12.80
1.7 słodycze 69.30
1.8 żywność długoterminowa 101.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 44
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej: P. Dyrektor Andrzej Pastuszak., P. Wicedyrektor Renata Szymańska. , P. Katarzyna Bartnik. Serdeczne podziękowania dla rodziców , uczniów, pracowników szkoły, którzy bardzo ofiarnie wsparli akcję.

Koordynator sztabu nr 13- Dorota Rusek, pedagog szkolny