Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 4
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-601
adres (ulica) T. Zana 36, 38c
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek ZUS
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5357723
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie

1.1 odzież 199.60
1.2 obuwie 35.10
1.3 zabawki 26.80
1.4 książki 44.00
1.5 artykuły szkolne 3.21
1.6 środki czystości i higieny osobistej 61.35
1.7 słodycze 59.90
1.8 żywność długoterminowa 133.11
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 4.10
2.1 krótki opis tych innych darów plecak, torby, koce, kubek
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania