Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 30
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-092
adres (ulica) ul. Hirszfelda 6
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Lublin - śródmieście
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Polski Czerwony Krzyż
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7471423
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://soswlublin.pl/hirszfelda/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 14.3000
1.2 obuwie 2.15
1.3 zabawki 0.70
1.4 książki 4.35
1.5 artykuły szkolne 3.05
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.45
1.7 słodycze 5.40
1.8 żywność długoterminowa 8.20
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Polski Czerwony Krzyż - Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania