Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Czernel

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Miejscowość Garbów
kod pocztowy 21-080
adres (ulica) Szkolna 25
obszar administracyjny gmina Garbów
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5018014
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://szkola.garbow.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka stacjonarna  w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie (21.11- 14.12.2022)

https://szkola.garbow.pl/index.php/2022/11/28/akcja-charytatywna-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime/

oraz zbiórka słodyczy podczas dyskoteki andrzejkowej (24.11.2022)

https://szkola.garbow.pl/index.php/2022/11/27/dyskoteka-andrzejkowa-klasy-iv-viii/

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 15.30
1.8 żywność długoterminowa 129.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 8
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 15
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie oraz Szkolnego Klubu Wolontariusza

Dla nauczycieli- wolontariuszy: p. Joanny Grabarz- Sochal, p. Agnieszki Pliszki, p. Agnieszki Nowak, p. Anny Michońskiej, p. Anny Zając, p. Anny Kuli, p. Ewy Klocek, ks. Rafała Bratusa, ks. Michała Śliwki, p. Jolanty Marczak, p. Agnieszki Opolskiej, p. Iwony Woźniak, p. Bożeny Jesionowskiej, p. Małgorzaty Chabros