Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 11
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Narodowy Bank Polski
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-026
adres (ulica) F. Chopina 6
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek teren Banku
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Adamowie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 22-1081602
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie

1.1 odzież 17.6000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 5.30
1.6 środki czystości i higieny osobistej 34.30
1.7 słodycze 28.70
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 15.60
2.1 krótki opis tych innych darów koce, kosmetyczki, pojemniczki/koszyczki na drobiazgi
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Adamowie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 14
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 11

Podziękowania

Podziękowania