Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 37
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Przedszkolny nr 1
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-620
adres (ulica) Zachodnia 7
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4664928
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://zpr1.lubli.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 2.6000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.33
1.4 książki 1.60
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.40
1.7 słodycze 0.95
1.8 żywność długoterminowa 2.90
1.9 ziemiopłody
2.2 inne dary
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania
Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie