Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 43
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Integracyjne Nr 5
Miejscowość Świdnik
kod pocztowy 21-040
adres (ulica) Hallera 11
obszar administracyjny Świdnik
teren prowadzenia zbiórek przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Komitet Pomocy SOS Solidarność
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4686339
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://pi5.e-swidnik.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 w Świdniku

1.1 odzież 20.0000
1.2 obuwie 1.0
1.3 zabawki 20.0
1.4 książki 20.0
1.5 artykuły szkolne 5.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 2.00
1.8 żywność długoterminowa 2.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Stron przedszkolna www. Strona na fb
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Komitet Pomocy SOS Solidarność Świdnik
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 25
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz pracownikom Przedszkola Integracyjnego Nr 5 w Świdniku za dary oraz okazaną pomoc podczas zbiórki.