Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 8
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy
Miejscowość Tomaszów Lubelski
kod pocztowy 22-600
adres (ulica) Chocimska 17
obszar administracyjny miasto Tomaszów Lubelski
teren prowadzenia zbiórek Tomaszów Lubelski
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Akcja Katolicka
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6643558
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.tomaszow-lubelski.pl/przedszkole_nr_1/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 69.2000
1.2 obuwie 1.20
1.3 zabawki 9.70
1.4 książki 2.00
1.5 artykuły szkolne 0.40
1.6 środki czystości i higieny osobistej 6.60
1.7 słodycze 81.30
1.8 żywność długoterminowa 436.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 3
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Akcja Katolicka Tomaszów Lubelski
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 48
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania