Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 26
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Miejscowość Garbów
kod pocztowy 21-080
adres (ulica) Szkolna 25
obszar administracyjny gmina Garbów
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5018014
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://szkola.garbow.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://szkola.garbow.pl/index.php/2023/12/16/pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-podsumowanie-akcji/

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 14.30
1.8 żywność długoterminowa 230.20
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 2
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) SP w Garbowie (pedagog)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 8
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 4
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowanie dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie

Szkolnego Klubu Wolontariusza

p. Tadeusz Pacuła za pomoc w transporcie darów