Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 6
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Miejscowość Lubartów
kod pocztowy 21-100
adres (ulica) 1 Maja 82
obszar administracyjny miasto i okolice
teren prowadzenia zbiórek Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Polski Czerwony Krzyż, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8552214
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://rcez.lubartow.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://rcez.lubartow.pl/rok-szkolny-2022-2023/wolontariat-2022-2023/pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-2/

https://lubartow24.pl/informacje/lokalne_122019_pomoz-dzieciom-przetrwac-zime.html

 

1.1 odzież 452.0000
1.2 obuwie 60.50
1.3 zabawki 140.00
1.4 książki 32.50
1.5 artykuły szkolne 48.60
1.6 środki czystości i higieny osobistej 127.40
1.7 słodycze 63.50
1.8 żywność długoterminowa 634.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów Lubartów24.pl, Wspólnota Lubartowska, Lubartowiak.pl
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Polski Czerwony Krzyż Oddział Regionalny w Lubartowie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 55
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 85
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 6

Podziękowania

Podziękowania

Dziękuję Wszystkim ludziom dobrego serca, którzy pomagali i pomagają co rocznie w akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Dziękuje za dary przywożone do sztabu nr 6 w Lubartowie.

Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie -

Dorota Bułgajewska- Muzyka

Dyrektor RCEZ Magdalena Guz

Dyrektor RCEZ Eliza Gajownik

Dyrektor RCEZ Elżbieta Mizio

Szkole Koło Wolontariatu w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Pedagog szkolny Jacek Bednarski

Bursa Szkolna w Lubartowie

Iwona Bujakowska – Gawrylak

Monika Smolarz

Anna Dorota Grzesiak -Borzęcka

Aldona Goździkowska

Beata Szymczak

Magdalena Sych

Justyna Atanasow

Daniel Kisiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej dr. Andrzej Karczewski

Mateusz Lejkowski

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Pani Aneta Wronowska

Anna Węgrzyn

Wolontariat w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie

Monika Krupa

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie Daniel Cieśla

9 Lubartowska Gromada Zuchów „Obrońcy Śródziemia”

Paweł Warchuliński

Sklep Spożywczy MASPOL Magdalena Wrotkowska

Borzęcka Martyna

Celińska Martyna

Sylwia Furtak,

Gładosz Martyna

Kuśmirek Bartłomiej

Michalska Diana

Salomon Miłosz

Skoczylas Mateusz

Smaga Łukasz

Stelmach Kamil

Urbaś Justyna

Wawruch Filip

Zagojska Kinga

Zarzycki Igor

Karol Jedut

Julia Furtak

Zuzanna Wronisz

Oliwier Błaszczak

Przemysław Dubiczeńsko

Paweł Demucha

Damian Zagojski

Inez Wielgus

Nikola Chrzan

Antonii Wojciechowski

Filip Serwin

Kinga Twaradzisz

Aleksandra Karczmarz

Dariusz Demucha

Monika Karczmarz

Ireneusz Karczmarz

Agnieszka Wielgus

Joanna Furtak

Łukasz Chrzan

Aneta Kobyłka

Wiktor Pomorski

Maja Florek

Matylda Ciesielska

Zuzanna Furtak

Wiktoria Grzegorzyca

Szymon Mitura

Kacper Puchacz

Izabela Tołubińska

Jakub Baraniak

Piotr Bogusz

Bujek Dawid

Patryk Denka

Kuba Jach

Kamil Ligęza

Fabian Nowacki

Błażej Osek

Krystian Puliński

Mateusz Tomaszewski

Kacper Trąbka

Antoni Wnuk

Igor Woliński

Oskar Wysok

Igor Zarzycki

Kacper Karpiński

Klub sportowy MKS 'Lubartów'

Jakub Adamczyk

Jakub Barczak