Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 105
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego
Miejscowość Puławy
kod pocztowy 24-100
adres (ulica) Aleja Mała 10
obszar administracyjny miasto Puławy
teren prowadzenia zbiórek na terenie szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4586500
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp2.um.pulawy.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://sp2.um.pulawy.pl/pl/aktualnosci/pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-zbiorka-darow-2023.html

https://sp2.um.pulawy.pl/pl/aktualnosci/podsumowanie-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-1.html

https://www.facebook.com/sp2.pulawy

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 27.00
1.8 żywność długoterminowa 39.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog szkolny SP 2 Puławy
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 9
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrektor szkoły Pani Edyta Białota - Chaber

Wicedyrektor szkoły Pan Dariusz Tuszyński

Pedagog szkolny Pani Iwona Głuska - Małecka

oraz Panie:

Agnieszka Jakubczyk

Monika Kamińska

Anna Koryszewska

Joanna Krajewska – Pałac

Renata Binienda

Agnieszka Lewandowska

Małgorzata Adamczyk – Szebska