Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Brzezicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-362
adres (ulica) Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek budynek szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Caritas
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7441644
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp32.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://sp32.lublin.eu/?p=6840

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 0.5
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 31.38
1.8 żywność długoterminowa 116.18
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 4
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla

Pani Dyrektor Ewy Gęcy

Pani Wicedyrektor Agnieszki Iwaszko

Pani Wicedyrektor Bożeny Kuleszy

oraz

Anny Lemieszek - Kuś

Izabeli Wronki

Danuty Grodek

Doroty Goczkowskiej

Barbary Major

Iwony Karczmarskiej

Małgorzaty Kruk

Joanny Fila-Czerepak

Katarzyny Ślusarskiej

Małgorzaty Kulik-Makaruk

Dominiki Lubiarz-Oleksiewicz

Marty Szacoń

Marty Niezbeckiej

Anety Gierak

Agaty Roman

Danuty Wartacz

Pauliny Knysz-Plewa

Katarzyny Złotnik

Elżbiety Piechnik

Dominiki Gadzały

Dariusza Piekarczyk

Sławomira Goździckiego

Piotra Fijołka

Artura Wieczerniaka

Tomasza Krysztoforskiego

Roberta Dietrycha

Anny Brzezickiej

oraz dla całej społeczności szkolnej, która wsparła Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.