Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 3
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-143
adres (ulica) Hiacyntowa 69
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7471043
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp4lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Teren Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

1.1 odzież 102.0000
1.2 obuwie 8.50
1.3 zabawki 81.00
1.4 książki 21.00
1.5 artykuły szkolne 0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 11.00
1.7 słodycze 10.00
1.8 żywność długoterminowa 7.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 1.00
2.1 krótki opis tych innych darów plecak pościel
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 3

Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla darczyńców uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie za przekazane dary.