Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 14
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Miejscowość Krasnystaw
kod pocztowy 22-300
adres (ulica) Zamkowa 1
obszar administracyjny miasto Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej 5A/2
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5763755
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 50.00
1.2 obuwie 10.00
1.3 zabawki 10.00
1.4 książki 5.00
1.5 artykuły szkolne 15.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 30.00
1.7 słodycze 10.00
1.8 żywność długoterminowa 40.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W KRASNYMSTAWIE
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 26
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękuję wszystkim darczyńcom za dary złożone w sztabie nr 14 w ramach ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.