Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 133
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Miejscowość Majdan Sopocki Pierwszy
kod pocztowy 22-672
adres (ulica) Majdan Sopocki Pierwszy
obszar administracyjny Gmina Susiec
teren prowadzenia zbiórek Gmina Susiec
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-5432979
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zsmajdansop.edupage.org/?

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://zsmajdansop.edupage.org/a/29-dh-bursztynowy-szlak?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxJnN1YnBhZ2U9MTQw

 

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 15.30
1.7 słodycze 9.50
1.8 żywność długoterminowa 110.55
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Facebook, strona internetowa szkoły
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS Susiec
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 5
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

p.Teresa Hałasa - dyrektor Szkoły w Majdanie Sopockim Pierwszym

p.Jolanta Przybysz - właścicielka sklepu "Groszek" w Majdanie Sopockim Pierwszym

p.Sylwia Buczek - właścicielka sklepu "Globi" w Majdanie Sopockim Pierwszym

p.Dagmara i p.Ireneusz Chmiel - właściciele sklepu "Lewiatan" w Susiec

p.Agata Koper - właścicielka sklepu  w Ciotuszy Starej

Harcerze z 29.WDH "Bursztynowy Szlak", którzy współorganizowali pracę sztabu nr. 133 -Amelia Pakuła, Oliwia Makuch, Maja Świst, Nikola Cios, Julia Litwin, Aleksandra Mazur, Emilia Tabała, Natalia Biszczanik, Anita Brodowska, Maja Zawiślak, Lena Bil, Zofia Zub, Lena Siwarga, Oliwia Ożga, Katarzyna Biszczanik, Hanna Łasocha, Maja Byra, Kamila Szwed, Maria Babiuch, Magdalena Kuczyńska, Julia Sochan, Aleksandra Litwin, Klaudia Soluch, Gabriela Komadowska, Julia Koper

phm.Katarzyna Koper - szef sztabu nr.133, wolnotariusz