Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 21
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Nr 89 przy ZSO Nr 4
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-223
adres (ulica) Dożynkowa 38
obszar administracyjny Miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek teren Przedszkola
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zso4.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów na Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę odbywała się na terenie Przedszkola nr 89 w Lublinie przy ul. Dożynkowej 38 w dniach od 27.11.2023 r do 14.12.2023 r.

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 9.18
1.4 książki 4.58
1.5 artykuły szkolne 1.88
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 13.17
1.8 żywność długoterminowa 12.75
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania