Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Szczęśniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej
Miejscowość Dereźnia Solska
kod pocztowy 23-400
adres (ulica) Dereźnia Solska 1A
obszar administracyjny gmina Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek budynek SP im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Caritas
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6861415
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spdereznia.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 60.20
1.2 obuwie 6.50
1.3 zabawki 5.30
1.4 książki 5.50
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.00
1.7 słodycze 1.50
1.8 żywność długoterminowa 32.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) CARITAS Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej rejon Biłgoraj
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 12
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 3
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Pani Dyrektor - Zofia Bielak

Wolontariusze: Małgorzata Szczęśniak, Anna Rębacz, Halina Mazurek, Wojciech Adamski

Podziękowanie za dar serca dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej i wszystkich darczyńców.