Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 24
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-445
adres (ulica) Zemborzycka 82
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7440951
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zstk.edu.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

 

https://zstk.lublin.eu/szczegoly-aktualnosci/podsumowanie-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-2400?parent_way=3491

 

https://zstk.lublin.eu/szczegoly-aktualnosci/mikolajkowy-turniej-szachowy-1488?parent_way=3491

 

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 14.00
1.4 książki 11.55
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 10.00
1.7 słodycze 18.50
1.8 żywność długoterminowa 81.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie