Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 12
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Spółdzielczy Dom Kultury "SEM" Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Miejscowość Zgierz
kod pocztowy 95-100
adres (ulica) Parzęczewska 21
obszar administracyjny miasto Zgierz
teren prowadzenia zbiórek SDK"SEM" Zgierz
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 42-7164002
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http:/www..zsm.zgierz.com.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka w hallu Spółdzielczego Domu Kultury "SEM" przez cały grudzień 2023

1.1 odzież 3.4000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 6.80
1.4 książki 12.00
1.5 artykuły szkolne 1.30
1.6 środki czystości i higieny osobistej 29.00
1.7 słodycze 10.20
1.8 żywność długoterminowa 25.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej MOPS w Zgierzu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 8
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania