Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 20
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-362
adres (ulica) Tetmajera 2
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Budynek szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7441644
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.sp32.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Budynek Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 31.22
1.8 żywność długoterminowa 97.29
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Ewa Gęca

Agnieszka Iwaszko

Bożena Kulesza

Anna Brzezicka

Anna Lemieszek - Kuś

Joanna Fila - Czerepak

Małgorzata Kruk

Aneta Gierak

Olena Gaidamaka - Padalka

Dorota Goczkowska

Małgorzata Skwarzyńska

Agata Roman

Danuta Wartacz

Barbara Major

Agata Wach

Małgorzata Kulik - Makaruk

Wojciech Kusio

Paulina Knysz - Plewa

Elżbieta Piechnik

Dariusz Piekarczyk

Ligia Bogusz