Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 27
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół
Miejscowość Kock
kod pocztowy 21-150
adres (ulica) Warszawska 41
obszar administracyjny Miasto Kock
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół w Kocku
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8591033
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji htpp://zskock@zskock.edupage.org

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
  • ,,Charytatywne Mikołajki" oraz Turniej Charytatywny w piłkę siatkową - 6 grudnia 2023 roku w Zespole Szkół w Kocku
  • Zbiórka darów w sklepie Biedronka w Kocku - 16 grudnia 2023 roku

 

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.50
1.7 słodycze 56.76
1.8 żywność długoterminowa 165.44
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 2
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Powiat Lubartowski -Serwis Informacyjny
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 35
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 3
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy darczyńcom, wolontariuszom, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku, społeczności Zespołu Szkół w Kocku,  Jeronimo Martins Polska S.A. Centrum Dystrybucyjne w Lubartowie, pracownikom sklepu ,,Biedronka" w Kocku oraz wszystkim, którzy włączyli się do akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".