Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 44
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-089
adres (ulica) Sieroca 17
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkolno-=Przedszkolny nr 1 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7474849
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.sp25.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 10.45
1.2 obuwie 2.90
1.3 zabawki 1.85
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.55
1.7 słodycze 5.80
1.8 żywność długoterminowa 16.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Bractwo im. św. Brata Alberta w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania