Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 22
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-336
adres (ulica) Słowicza 3
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek ZSB Lublin, ul. Słowicza 3
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4442701
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.zsb.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 37.00
1.2 obuwie 3.80
1.3 zabawki 11.50
1.4 książki 6.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 2.60
1.8 żywność długoterminowa 57.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania