Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 36
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP
Miejscowość Księżomierz
kod pocztowy 23-275
adres (ulica) Kolonia 35
obszar administracyjny Gmina Gościeradów
teren prowadzenia zbiórek Księżomierz
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 15-8381365
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://www.facebook.com/parafiaksiezomierz/posts/pfbid02QubbBuTGrW7CpZUjH9Yj1TnvsgPP78arSeU99Ydowgdxmbavc1PFcNeLY4QiFHefl

 

1.1 odzież 70.00
1.2 obuwie 14.00
1.3 zabawki 24.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.00
1.7 słodycze 4.00
1.8 żywność długoterminowa 10.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Parafia
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 19
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Dziękujemy ks. Józefowi Hałabisowi za koordynowanie akcji oraz wszelką pomoc. Wyrazy uznania kierujemy w stronę nauczycieli z ZS w Księżomierzy, którzy pełnili rolę wolontariuszy sztabu akcji. Dziękujemy Wszystkim uczniom Zespołu Szkół w Księżomierzy, których wspomagali dorośli wolontariusze .Szczególnie serdecznie dziękujemy Dyrektorowi ZS  w Księżomierzy Panu  Krzysztofowi  Wronce oraz wszystkim darczyńcom, którzy okazali serce przynosząc dary , aby wspomóc akcję.