Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 80
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
Miejscowość Miłocin
kod pocztowy 24-150
adres (ulica) Miołocin 7
obszar administracyjny Gmina Wojciechów
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny, Rodziny dzieci z placówki szkolnej
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5177031
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://spmilocin.edupage.org

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.00
1.7 słodycze 2.00
1.8 żywność długoterminowa 32.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 5
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w akcji: wolontariuszom, przyjaciołom akcji i daroczyńcom dzięki którym udało się zorganizować zbiórkę dla potrzebujących rodzin z  naszej szkoły.