Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Daniel
Nazwisko Kisiewicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Miejscowość Lubartów
kod pocztowy 21-100
adres (ulica) 1 Maja 82
obszar administracyjny Luabrtów i okoliczne miejscowości
teren prowadzenia zbiórek Lubartów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Caritas, GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8552214
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://rcez.lubartow.pl/kontakt/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://rcez.lubartow.pl/rok-szkolny-2022-2023/final-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-2/

https://www.facebook.com/rcezOfficial

 

1.1 odzież 600.00
1.2 obuwie 20.00
1.3 zabawki 28.00
1.4 książki 15.00
1.5 artykuły szkolne 8.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 12.00
1.7 słodycze 8.00
1.8 żywność długoterminowa 55.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 10.00
2.1 krótki opis tych innych darów Fotelik do karmienia dziecka duży
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Lubartowiak, lubartów24.pl, wspólnota lubartowska,
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza przez ks.dr Stefan Batruch Lubartów, 29.12.2022r.
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 19
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 95
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 9
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

 

Podziękowania dla Wszystkich ludzi dobrego serca, którzy dzielili się tym co mieli w tych trudnych czasach. Raz jeszcze Dziękuję za pomoc potrzebującym.Szef sztabu Nr.11. Daniel Kisiewicz

Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie - Dorota

Bułgajewska- Muzyka

Dyrektor RCEZ Magdalena Guz

Dyrektor RCEZ Eliza Gajownik

Dyrektor RCEZ Elżbieta Mizio

Agnieszka Rycek

Szkole Koło Wolontariatu w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Pedagog szkolny Jacek Bednarski

Bursa Szkolna w Lubartowie

Beata Sidor

Iwona Bujakowska – Gawrylak

Monika Smolarz

Marta Ławnik

Dawid Grzejdak

Agnieszka Wójtowicz

Agnieszka Kuczyńska

Agnieszka Sachar

Magdalena Sych

Joanna Wojciechewicz

Dorota Szysiak

Katarzyna Pióro

Aldona Goździkowska

Beata Szymczak

Dorota Sułek

Eliza Gradzińska

Justyna Atanasow

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej dr. Andrzej Karczewski

Mateusz Lejkowski

Karolina Lejkowska Fotografia

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Pani Aneta Wronowska

Anna Węgrzyn

Anna Kobyłka

Karol Jóźwiak

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi

Wójt Gminy Serniki Paweł Woźniak

Grzegorz Karczmarz

Wójt Gminy Firlej Dawid Tarnowski

Andrzej Rybak

Sklep Spożywczy MASPOL Magdalena Wrotkowska

Borzęcka Martyna

Celińska Martyna

Sylwia Furtak,

Gładosz Martyna

Kuśmirek Bartłomiej

Krukowska Nikola

Ligęcka Natalia

Michalska Diana

Maciak Sebastian

Salomon Miłosz

Skoczylas Mateusz

Smaga Łukasz

Stelmach Kamil

Urbaś Justyna

Wawruch Filip

Zagojska Kinga

Zarzycki Igor

Greczycho Tymon

Machaj Kacper

Ostrowski Szymon

Sroka Damian

Stawinoga Kamil

Włosek Konrad

Bujek Kacper

Kamiński Dawid

Iwan Dominik

Koschmider Oliwier

Psionka Adam

Sikora Maciej

Siwek Bartosz

Sokół Krzysztof

Wójcik Kuba

Wójtowicz Mariusz

Czmiel Julia

Dąbrowski Szymon

Grzegorczyk Oskar

Obroślak Kacper

Stasiak Oliwier

Stelmach Julianna

Symanovych Nazar

Zacharuk Jakub