Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 34
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Jana Pawła II
Miejscowość Piotrków Trybunalski
kod pocztowy 97-300
adres (ulica) Modrzewskiego 8
obszar administracyjny Piotrków Trybunalski
teren prowadzenia zbiórek Piotrków Trybunalski
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny, Paczki żywnościowe dla dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://jp2piotrkow.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka 02.12.2023 r. w Auchan oraz w Carrefour w Piotrkowie Trybunalskim

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.65
1.4 książki 0.54
1.5 artykuły szkolne 8.13
1.6 środki czystości i higieny osobistej 8.61
1.7 słodycze 34.19
1.8 żywność długoterminowa 227.52
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 2.16
2.1 krótki opis tych innych darów 1 kg - owoce; wieszak 0.22 kg; ozdoba serce 7szt 0.94 kg
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów Strefa FM - Radio Piotrków
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego Szkoła Podstawowa nr 2 w Piotrkowie Tryb. im. K. Baczyńskiego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunalskim, Środowiskowy Dom Samopomocy Piotrków Trybunalski
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 15
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 12
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 14
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim młodzieży -  uczniom z III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, Jonaszowi, Dawidowi, Antoniemu i Alicji za pomoc w zbiórce darów. Chcemy podziękować również koordynatorom za trzymanie ręki na pulsie i szybkie działanie, a także podliczenie darów, sklepom Auchan oraz Carrefour - ich klientom i pracownikom za hojność oraz ogromną pomoc; radiu Piotrków, a w szczególności Panu Krzysztofowi Rudzkiemu ze Strefy FM za reklamę akcji oraz za spot, który można było usłyszeć w dniu zbiórki w sklepie Auchan; Panu Marcinowi Renkiel oraz jego synowi za pomoc w przewożeniu i przenoszeniu darów oraz Księdzu Jackowi Tylusiowi za pomysł, ogromne wsparcie na każdym etapie zbiórki, za przewożenie, nadzór i przekazywanie darów potrzebującym.