Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 51
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
Miejscowość Złojec
kod pocztowy 22-413
adres (ulica) Złojec 226
obszar administracyjny gmina Nielisz
teren prowadzenia zbiórek Złojec, Zarudzie, Wólka Złojeckka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6313434
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.spzlojec.net

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.20
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.50
1.7 słodycze 2.31
1.8 żywność długoterminowa 19.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu z siedzibą w Krzaku
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 1
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 2
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania