Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 98
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka
Miejscowość Markuszów
kod pocztowy 24-173
adres (ulica) Lubelska 80
obszar administracyjny Gmina Markuszów
teren prowadzenia zbiórek teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8818006
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spmarkuszow.edupage.org

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.20
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.30
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 6.20
1.8 żywność długoterminowa 63.40
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog Szkolny - SP Markuszów
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania