Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 59
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość Łopiennik Górny
kod pocztowy 22-351
adres (ulica) Łopiennik Nadrzeczny 3A
obszar administracyjny gmina Łopiennik Górny
teren prowadzenia zbiórek gmina Łopiennik Górny
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Dom Dziecka w Krasnym Stawie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5773014
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.gopslopiennik.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 1.0000
1.2 obuwie 0.50
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.50
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 9.50
1.8 żywność długoterminowa 142.5
1.9 ziemiopłody 150.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 26
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania