Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 29
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
Miejscowość Kryłów
kod pocztowy 22-530
adres (ulica) ul. Hrubieszowska 4
obszar administracyjny Gmina Mircze
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Kryłowie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6519815
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://spkrylow.edupage.org/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów w Sztabie nr 29 na terenie Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie.

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 6.00
1.7 słodycze 14.10
1.8 żywność długoterminowa 28.70
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 4.00
2.1 krótki opis tych innych darów Koce sztuk 10
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) pedagog szkolny, Kryłów
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 5
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 0

Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce darów.

Podziękowania składamy również wolontariuszom.